Ladislav Beneš je expertem na řízení změn v bankovnictví. Ve volném čase pak autorem textů (prózy, poezie), amatérským fotografem a terénním cyklistou. Studoval řízení podniků a mezinárodní obchod na VŠE v Praze a na vídeňské WU.

Ladislav Beneš is a banking transformation expert. In his free time, an author of texts (prose, poetry), a photographer-amateur and a hard-boiled mountain-biker. Studied Management and International Trade at VŠE in Prague and WU in Vienna.


©2014 Ladislav Beneš